Zespół Placówek Oswiatowych nr 1 w Staszowie  zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę żywności do stołówki na 2016r.

Termin składania ofert : do 08.12.2015 godz . 10.00

 

Ogłoszenie o zamówieniu  z dnia 27.11.2015r nr   Biuletyn Zamówień Publicznych  nr   322946-2015

do pobrania: dokumenty w dziale zamówienia publicze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie na wszystkie części przetargu BZP nr 418086-2014 z dnia 23.12.2014r

 

Strona główna