Ogłoszenie o udzieleniu zamówienie na wszystkie części przetargu BZP nr 418086-2014 z dnia 23.12.2014r