Niniejszym informuję, iż w prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Pt. „ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki
w Staszowie na 2020 r ”

 

Część I Produkty mleczarskie

Zgodnie z art.86 ust 5. Zamawiający informuje:

1) kwota, jaką zamierzał przeznaczyć na to zamówienie 50 000 zł brutto

2)Termin wykonania – od 01.01.2020 do 31.12.2020

2) okres płatności – za dostarczone zapotrzebowanie , 2 razy w miesiącu , 21 dni przelew

3) Złożono oferty, które podlegały ocenie:

 

Nr oferty

Nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska

Siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców

Zaoferowana cena brutto

[PLN]

Liczba punktów w kryterium:

CENA

Pozycja

w rankingu ofert

1.

Almax – Dystrybucja sp.zoo

Panieńszczyzna ;   21-002 Jastków

Tel 081-5022425

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Panieńszczyzna ;  

21-002 Jastków

 

30541,37 zł

100

1

dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę –

Almax – Dystrybucja sp.zoo

Panieńszczyzna ;   21-002 Jastków

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy zawierała najniższą cenę brutto, a w związku z powyższym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*.

 

Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. Zespole Placówek Oświatowych nr 1
w Staszowie
ul. Wysoka 39 , 28-200 Staszów zgodnie z zawiadomieniem .

 

W załączniku skan podpisanej informacji - załącznik  

 

Oferty odrzucone : brak

                        ...................................................

                (podpis Kierownika zamawiającego)