sprawozdanie finansowe na dzień   31.12.2018r. -  str 1   i   str 2