Niniejszym informuję, iż w prowadzonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Pt. „ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie na 2019 r ”

 

Część I Produkty mleczarskie - Wybór  Oferenta 

 

Część II  Mięso i przetwory mięsne -    Wybór  Oferenta 

część III Ryby i mrożonki  - wezwanie do uzupełnienia  

część IV owoce i warzywa  - ofert odrzucone  - przetarg powtórzony  (Ogłoszenie nr 653044-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.) 

część V pieczywo i wyroby ciastkarskie  - Wybór  Oferenta 

część VI różne produkty spożywce - Wybór  Oferenta 

cześć VII jaja    - brak ofert -  przetarg powtórzony  (Ogłoszenie nr 653044-N-2018 z dnia 2018-11-26 r.)