Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

nr 1/2018

„ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1im. Tadeusza Kościuszki i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie na 2019r ”

dotycząca

Załącznik nr 1 c   Część nr III - Ryby i mrożonki


Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 8r. poz. 1986 z póź. Zm )

zmieniam treść SIWZ w zakresie dot. załącznika nr 1 c do formularz oferty cenowej Część nr III - Ryby i mrożonki

w następujący sposób:

poz. nr 2
- jest :   paluszki rybne z fileta minimum 90% ryby
- powinno być   : paluszki rybne panierowane z fileta niemielonego minimum 65 % ryby

W pozostałym zakresie SIWZ „ Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki
i Przedszkole nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie na 2019r ”
pozostaje bez zmian. W załączeniu poprawiony formularz oferty cenowej.

 

Staszów, 15.11.2018r.               

 do pobrania :

- Załącznik 1 c  korekta

- zmiana SIWZ  skan dokumentu z pieczątką